Breaking

Post Top Ad

Your Ad Spot

Tuesday, 3 September 2019

Gan Gan Ganat Bote

‘गण गण गणात बोते


‘गण गण ‘गण गण गणात बोतेगणात बोते

‘गण गण गणात बोत


गण गण गणात बोते

शेगावचे संत गजानन महाराज 
हे नेहमी मधून-मधून 

गण गण गणात बोते’, असा मंत्र म्हणत असत. 

एका शिष्याने महाराजांना 
त्याचा अर्थ विचारला. 
गजानन महाराज म्हणाले,
‘‘पहिला ‘गण’ म्हणजे 
जीव किंवा जीवात्मा, 
दुसरा ‘गण’ शब्द म्हणजे 
शिव किंवा शिवात्मा आणि 
तिसरा शब्द ‘गणात’ 
म्हणजे ‘हृदयात’. 
‘बोते’ म्हणजे पहा, बघा. 
‘गण गण गणात बोते’, याचा अर्थ 
‘हे जीवा, स्वतःच्या हृदयात शिवाला,
परमेश्वराला बघ.’    

1 comment:

Post Top Ad

Your Ad Spot